Siguria e Pacientit

Ne kete klinike ndiqet nje proces rigoroz i pastrimit dhe sterilizimit te pajisjeve dhe instrumentave.

- Te gjitha instrumentat qe jane ne perdorim i nenshtrohen ciklit te sterilizimit me autoklave.
- Ne asnje rast instrumentat nuk perdoren nga pacienti ne pacient pa iu nenshtruar me pare dezinfektimit dhe me pas autoklavimit.
- Mjetet e sterilizimit (autoklavat) jane  prodhim i vitit 2010 dhe plotesojne direktivat dhe ligjet Europiane: 93/42/CEE (D.L.24 shkurt 1997,nr.46) mbi pajisjet dentare.

- Autoklavt i nenshtrohen testit te eficiences ne fillimin e cdo dite pune dhe kolaudimit periodik nga ana e specialisteve perkates.
-Te gjitha ciklet e sterilizimit printohen dhe ruhen si dokumentacion.
-Te gjitha llojet e injeksioneve kryhen me gjilpera dhe solucione sterile me nje perdorim.
-Te gjitha llojet e tubave te aspiratoreve jane me nje perdorim.
-Te gjitha llojet e frezave ne perdorim i jane nenshtruar me pare sterilizimit.
-Te gjitha llojet e nderhyrjeve kirurgjikale kryhen vetem pasi mjeku te kete veshur doreza sterile kirurgjikale.
-Te gjitha llojet e tjera te punimeve (terapi,ortopedi) kryhen vetem pasi mjeku te kete veshur doreza me nje perdorim.

-Aparaturat dentare i nenshtrohen kontrollit dhe kolaudimit te imet periodik nga ana e specialisteve perkates, si dhe pastrimit dhe dezinfektimit me solucione perkatese pas cdo pacienti.

-Unitet Anthos ofrojne nje higjene superiore ne cdo aspekt te thjeshte.Sistemi i higjenes Anthos :
perdor materiale te pershtatshme per tju permajtur protokolleve te higjenes dhe te pastrimit
-Ka sisteme per te parandaluar burimet e kontaminimit.
-Siguron nje sistem pune modern konform normave nderkombetare.

"Misioni yne eshte te behemi klinika juaj e preferuar"

ardian sula
06-10-2015
prestazioni ottime, personale qualificato, studio accogliente. sono stato molto soddisfatto. lo consiglio
Konsulte Online
Emer Mbiemer (*)

Please type your full name.
Numri i telefonit (*)

Invalid Input
E-mail (*)

Invalid email address.
Ngarko grafine

Invalid Input
Subjekti

Invalid Input
Pershkrimi (*)

Invalid Input

  

Konsulte Online

Emer Mbiemer(*)
Please type your full name.

E-mail(*)
Invalid email address.

Numri i telefonit(*)
Invalid Input

Subjekti
Invalid Input

Pershkrimi(*)
Invalid Input

Ngarko grafine
Invalid Input