Siguria e Pacientit

Ne kete klinike ndiqet nje proces rigoroz i pastrimit dhe sterilizimit te pajisjeve dhe instrumentave.

- Te gjitha instrumentat qe jane ne perdorim i nenshtrohen ciklit te sterilizimit me autoklave.
- Ne asnje rast instrumentat nuk perdoren nga pacienti ne pacient pa iu nenshtruar me pare dezinfektimit dhe me pas autoklavimit.
- Mjetet e sterilizimit (autoklavat) jane  prodhim i vitit 2018 dhe plotesojne direktivat dhe ligjet Europiane: 93/42/CEE (D.L.24 shkurt 1997,nr.46) mbi pajisjet dentare.

- Autoklavt i nenshtrohen testit te eficiences ne fillimin e cdo dite pune dhe kolaudimit periodik.
-Te gjitha ciklet e sterilizimit printohen dhe ruhen si dokumentacion.
-Te gjitha llojet e injeksioneve kryhen me gjilpera dhe solucione sterile me nje perdorim.
-Te gjitha llojet e tubave te aspiratoreve jane me nje perdorim.
-Te gjitha llojet e frezave ne perdorim i jane nenshtruar me pare sterilizimit.
-Te gjitha llojet e nderhyrjeve kirurgjikale kryhen vetem pasi mjeku te kete veshur doreza sterile kirurgjikale.
-Te gjitha llojet e tjera te punimeve (terapi,protetike) kryhen vetem pasi mjeku te kete veshur doreza me nje perdorim.

-Aparaturat dentare i nenshtrohen kontrollit dhe kolaudimit te imet periodik nga ana e specialisteve perkates, si dhe pastrimit dhe dezinfektimit me solucione perkatese pas cdo pacienti.

Implantet dentare vendosen ne kushte totalisht sterile per cdo pacient

 

Konsulte Online

Emer Mbiemer(*)
Please type your full name.

E-mail(*)
Invalid email address.

Numri i telefonit(*)
Invalid Input

Subjekti
Invalid Input

Pershkrimi(*)
Invalid Input

Ngarko grafine
Invalid Input

Provo qe nuk je robot(*)
Provo qe nuk je robot
Invalid Input

  

Klinika AlbdentaL. All rights reserved.

© 2020 AlbdentaL. All Rights Reserved. Designed By Oxygen Web Studio