Trajtime te tjera

Terapia e kanaleve te dhembit

Cfare eshte trajtimi i kanaleve te dhembit?

Trajtimi i kanaleve i quajtur gjithashtu endodonti eshte i nevojshem kur nervi dhe enet e gjakut  (te quajtura pulpa e dhembit),jane te infektuara nga semundjet dentare apo trauma.

Cfare eshte trajtimi i kanaleve te dhembit?

Trajtimi i kanaleve i quajtur gjithashtu endodonti eshte i nevojshem kur nervi dhe enet e gjakut  (te quajtura pulpa e dhembit),jane te infektuara nga semundjet dentare apo trauma.

Pse eshte i nevojshem trajtimi i kanaleve te dhembit?
Ne qofte se pulpa infektohet,ky infeksion mund te perhapet nga kanali i dhembit ne indet perreth. Kjo mund te coje ne nje abces.Ne qofte se trajtimi i kanalit nuk behet,zhvillimi i infeksionit mund te sjelle nevojen per heqjen e dhembit.

A eshte i dhimbshem ky proces?

Jo.Pas nje anestezie lokale (mpirje) te bere nuk ka asnje ndryshim nga kryerja e nje mbushjeje te  zakonshme.

Cfare perfshin ky proces?
Qellimi i trajtimit eshte te heqe infeksionin nga kanali i dhembit.Ky kanal me vone pastrohet dhe mbushet me mbushes te caktuar per te parandaluar zhvillimin e ndonje infeksioni.Trajtimi i kanaleve eshte nje procedure qe kerkon kohe dhe profesionalizem.Ai mund te kerkoje dy apo me shume vizita tek dentisti. Ne seancen e pare hiqet pulpa e infektuar dhe kanali pastrohet dhe zgjerohet.Numri i seancave te tjera eshte ne varesi te perhapjes se infeksionit dhe llojit te tij.Ne seancen e fundit dhembi mbushet definitivisht

Klinika AlbdentaL. All rights reserved.

© 2021 AlbdentaL. All Rights Reserved. Designed By Oxygen Web Studio